Колектив Библиотеке ,,Вук Караџић“ Ковин“ на сајму и семинару у Новом Саду

Колектив Библиотеке ,,Вук Караџић“ Ковин посетио је сајам књига у Новом Саду и присуствовао стручно-научном скупу ,,Дани библиотеке и библиотекара“. Скуп је обухватио Форум Библиотекарског друштва Србије и акредитовани семинар на тему ,,Претраживе дигиталне колекције-формирање и претраживање: теоријски и практични приступ“.

Полазници курса упознати су са претраживом дигиталном библиотеком претражива.срб, порталом на којем заједнички дигитални материјал депонују неке од најзначајнијих културно-образовних установа у Србији данас. Представљене су дефиниција, појам, сврха, предности, нивои дигитализације, као и закони, пракса и теорија дигитализације.