О Библиотеци

Библиотека ,,Вук Караџић" Ковин данас је савремена и опремљена са тенденцијом да буде значајан део културног идентитета општине Ковин, односно  да задовољи културне и образовне потребе грађана:  књигама, информацијама и богатим програмским садржајима који су у функцији културног живота локалне заједнице, социјалног и професионалног развоја грађана.

Своју библиотечку делатност обавља у Ковину и седам огранака: Баваништу, Мраморку, Делиблату, Гају, Дубовцу, Скореновцу и Плочици.

Последњом ревизијом  библиотечко-информационе грађе (2021.) утврђено је  да установа поседује укупно 100.843. библ.јединица. 

У оквиру установе налази се одељење за одрасле, дечје одељење, завичајна збирка, читаоница. Циљ Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин је да промовише културу читања, негује завичајност и да својим корисницима омогући перманентно образовање.