Одржан књижевно-хуманитарни сусрет у Баваништу

Удружење жртава насиља ХАЈР представили су се први пут читалачкој публици у Баваништу. У петак 14.јуна одржан је књижевно-хуманитарни сусрет „Покушај да ходаш у мојим ципелама“, а специјалан гост као главна подршка овом удружењу био је новинар и књижевник Вања Булић.

О раду и активности Удружења жртава насиља говорила је председница Хајрија Рамадани и чланови Соле Сојева и Емина Радевска. Бројни песници пријавили су се да читају своје стихове и на тај начин пруже подршку жртвама насиља. У препуној сали МЗ Баваниште, писац Вања Булић представио је своје романе које је поклонио школској библиотеци. Гости су напоменули да је расписан и конкурс за Зборник књижевних радова бр.2 - ,,Покушај да ходаш у мојим ципелама”. Циљ зборника је да жртве насиља показују своју креативност, док чланови удружења, афирмисани и неафирмисани писци и јавне личности, овим путем пружају подршку Удружењу тј. жртвама насиља. Заинтересовани могу се информисати путем линкаhttps://www.uznhajr.org/zbornik-knjizevnih-radova-br-2-pokusaj-da-hodas-u-mojim-cipelama/

Удружење ХАЈР су основале жене жртве насиља које својим активним ангажманом желе да се укључе у борбу против свих облика насиља. Програм рада овог удружења предвиђа социјалну, правну и психолошку подршку жртвама насиља у процесу рехабилитације и реинтеграције у друштво. Оспособљавање жртава насиља за рад кроз програме обуке омогућиће побољшање социјалног статуса, интеграцију у заједницу и напредак породица које су претрпеле насиље.