Тематска изложба у Гају

Огранак Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин у Гају обележава 150 година од отварања прве читаонице.

Према подацима протој. Ђорђа Јовановића библиотека-читаоница у Гају отворена је 1872.године.  Према истом рукопису, а који је пронашао некадашњи новинар Лућијан Богданов, отворене су читаонице и у Баваништу (1833.год.), Мраморку (1843.год.), Дубовцу (1880.год.) и Плочици (1893.год.). Овако организоване библиотеке-читаонице функционисале су до краја Првог светског рата, а у првог деценији Краљевине СХС постају библиотеке-читаонице-књижнице.

Поводом јубилеја, у огранку библиотеке у Гају, постављена је тематска изложба која ће трајати месец дана. Библиотекарка Биљана Илић је изложила старе Гајачке новине, плакате, разгледнице, фотографије, завичајне књиге и дела завичајних аутора. На паноу је истакнуто и да овај огранак поседује укупно 8.682 библиотечких јединица.

Заинтересовани могу посетити изложбу понедељком, средом и петком од 7-14 часова.

Више о историјату библиотеке и њеним огранцима на нашем сајту: http://www.bibliotekakovin.rs/index.php/o-nama/istorijat